PRIVACY POLICY

Bảo vệ dữ liệu tại BABOR

Các thông tin liên quan đến bảo mật quyền riêng tư và xử lý thông tin dữ liệu của quý khách:

Về nguyên tắc, quý khách có thể truy cập vào trang web của chúng tôi mà không cần thông báo danh tính. Là một người sử dụng, quý khách sẽ hoàn toàn vô danh. Các dữ liệu kỹ thuật duy nhất mà chúng tôi có thể nhận biết, ví dụ, tên của nhà cung cấp dịch vụ internet, trang web mà từ đó quý khách truy cập vào và đi từbabor.com.

Khi thu thập dữ liệu cá nhân, liên quan đến tất cả các giao dịch xử lý dữ liệu (ví dụ như thu thập, xử lý và truyền thông tin) được chúng tôi tiến hành phù hợp với các quy định của luật hiện hành. Tất cả các dữ liệu đó là cần thiết cho một giao dịch kinh doanh được lưu và chỉ truyền cho nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn ở mức cần thiết (ví dụ các nhà cung cấp dịch vụ giao hàng) mà chúng tôi đã ủy quyền. Các nhà cung cấp dịch vụ này không lưu trữ dữ liệu của quý khách cho các mục đích kinh doanh của mình.
Địa chỉ và dữ liệu đặt hàng của quý khách chỉ được thu thập và xử lý cho mục đích tiếp thị bán hàng của chúng tôi.
Rõ ràng, quý khách có thể, vào bất cứ lúc nào, có thể đưa đề nghị chúng tôi không sử dụng, xử lý và truyền tải dữ liệu cá nhân cho các mục đích tiếp thị bằng cách gửi một thông báo chính thức đển [email protected] hoặc thông qua biểu mẫu liên lạc của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này không áp dụng đối với các dữ liệu cần thiết cho các mục đích thực hiện các đơn đặt hàng. Trong trường hợp quý khách đăng ký nhận bản tin Babor, quý khách có thể huỷ đăng ký.


Với dữ liệu của quý khách, chúng tôi cung cấp cho quý khách mức độ bảo vệ cao hơn.

Trước khi truyền tải và xử lý, dữ liệu của quý khách được mã hóa để bảo vệ chống lại sự lạm dụng.

Chúng tôi không cung cấp dữ liệu của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của quý khách dành cho chúng tôi. Vì lý do này, quyền được bảo mật của quý khách luôn được ưu tiên hàng đầu trong tổ chức của chúng tôi.
Để thực hiện công việc này, trong thời gian của mối quan hệ khách hàng, chúng tôi có thể truyền dữ liệu cho các công ty dịch vụ và đặt hàng qua thư. Những dữ liệu này chỉ được cung cấp trong khuôn khổ của pháp luật hiện hành và ưu tiên xem xét đến lợi ích bảo vệ chính đáng của quý khách.


Sử dụng cookie

Với mục đích nâng cao chất lượng và cấu trúc trang web, chúng tôi sử dụng cookie để khách hàng dễ dàng và nhanh chóng trong điều hướng.

Cookies là các tập tin văn bản nhỏ mà trình duyệt chấp nhận và lưu trữ trên máy tính của quý khách khi quý khách truy cập babor.com chừng mực quý khách cho phép và trình duyệt của quý khách được kích hoạt để làm như vậy.

Giới hạn trong thời gian truy cập của quý khách, chúng tôi thiết lập cái gọi là cookie theo phiên. Những cookies này phục vụ mục đích ghi nhận những sản phẩm quý khách đang xem hoặc đặt trong giỏ mua sắm trong chuyến thăm babor.com. Chúng tăng cường an ninh của quý khách khi lướt web. Khi quý khách rời khỏibabor.com hoặc không vào truy cập lại trong một khoảng thời gian, các cookie có tuổi thọ ngắn ngủi ngày sẽ được xóa.

Cookie không thể gây ra bất kỳ thiệt hại cho máy tính của quý khách. Chúng không đặt ra một nguy cơ bảo mật nào liên quan đến virus hoặc phần mềm gián điệp. Quý khách tự mình có thể điều tiết cách cookie được xử lý. Để chấp nhận, từ chối, xem và xóa các tập tin cookie , quý khách xin vui lòng tham khảo chức năng trợ giúp của trình duyệt web.

Câu hỏi liên quan đến bảo vệ dữ liệu

Quý khách vui long gửi bất kỳ câu hỏi nào có liên quan đến các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu đến Phòng Chăm Sóc Khách hàng của chúng tôi. Quý khách có thể liên lạc qua email: [email protected] hoặc qua điện thoại + 84 (4) 35145090

Sửa đổi các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu

Việc sửa đổi đối với các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu trong tương lai là điều cần thiết và quý khách có thể xem trạng thái hiện tại địa điểm này vào bất cứ lúc nào.